Centrum Medyczne DYNMED to funkcjonujący na terenie miasta Dynowa od 2008 roku podmiot leczniczy.
Świadczy usługi z zakresu medycyny rodzinnej (POZ), wielu poradni specjalistycznych (AOS),
rehabilitacji leczniczej w przychodni i w domu pacjenta, pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt